1. SADRŽAJ PONUDE

Turistička agencija Arba tours bavi se posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika i za njegov račun, te tako gostu osigurava smještaj.

Turistička agencija Arba tours na svojoj službenoj stranici: www.arba-lopar.com gostima prezentira odnosno nudi smještajne kapacitete kao i informacije o istima isključivo na temelju informacija dobivenih neposredno od vlasnika te prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije važećoj u vrijeme njihovog objavljivanja na web stranici. U slučaju mogućih netočno objavljenih podataka dobivenih od strane iznajmljivača, turistička agencija Arba tours ne odgovara.

Informacije koje gost dobije direktno na prodajnom mjestu ne obvezuju turističku agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na web stranici. Prihvatom ponude gost potvrđuje da je upoznat podacima, opisima i fotografijama svakog kapaciteta kojeg turistička agencija šalje uz svaku ponudu.

Ponude se odnose isključivo i samo na kompletno opremljene smještajne kapacitete.  Standardi smještaja i ostalih usluga kod pojedinih kapaciteta različiti su i nisu usporedivi.

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Upiti o smještajnim kapacitetima primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u jednoj od poslovnica agencije. Ukoliko dođe do izvršenja rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s općim uvjetima. Time sve navedeno postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju. Kako bi se rezervacija izvršila gost uplaćuje akontaciju u visini 30 % ukupne cijene smještaja a ostatak iznosa plaća u samoj agenciji na dan dolaska. Mogućnosti plaćanja podrazumijevaju bankovnu transakciju ili gotovinsko plaćanje. Nakon zaprimljene akontacije gostu se putem maila šalje potvrda o zaprimljenoj akontaciji sa svim detaljima rezervacije koja služi kao vaučer te se pri dolasku uručuje djelatnicima Arba toursa.

Prilikom ponude gost je upoznat sa načinom plaćanja te potvrdom rezervacije isto potvrđuje. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje od njega zahtjeva proces rezervacije.

3.CIJENA SMJEŠTAJA

U cijenu smještaja uključena je osnovna usluga kako je navedeno u rezervaciji. Dnevni najam, ručnici, posteljina, kompletno opremljena kuhinja s potrebnim posuđem i priborom, trošak vode, struje i eventualno plina kao i usluga završnog čišćenja. Eventualne posebne usluge nisu uključene u cijenu te ih treba prethodno najaviti i posebno platiti koristeći se cijenama dodatnih usluga navedenih u cjeniku usluga. Dodatne usluge obavezno se navode prilikom rezervacije smještaja. Cijene smještaja odobrene su od vlasnika smještajnih kapaciteta koji imaju pravo na izmjenu istih. Gostima koji su uplatili akontaciju turistička agencija jamči da će im ostatak iznosa biti obračunat na osnovu prijašnje kalkulacije na temelju koje je gost rezervirao smještajni kapacitet. Za boravak kraći od 3 dana cijena se uvećava za 30%.

U slučaju da pri dolasku u rezervirani smještajni kapacitet dođe veći broj osoba (uključujući i djecu svih uzrasta) ili gost dovede kućnog ljubimca bez prethodne najave pružatelj usluga smještaja može uskratiti smještaj nenajavljenim gostima odnosno ljubimcima ili iste primiti uz nadoplatu.

Cjenik usluga smještaja naznačen na stranicama turističke agencije kao i u ostalim propagandnim materijalima može se razlikovati od cijena naznačenih u smještajnom kapacitetu pružatelja usluga budući da su cijene naznačene na stranicama turističke agencije kao i na ostalim propagandnim materijalima rezultat ugovora između turističke agencije i pružatelja usluga.

Prihvatom ponude gost potvrđuje da je upoznat sa opisom i kapacitetom smještajne jedinice.

4. SMJEŠTAJ U SMJEŠTAJNE KAPACITETE

Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14 sati, a na dan odlaska napuštaju istu do 10 sati. Predaja ključa smještajne jedinice obavlja se u samom objektu od strane vlasnika ili predstavnika agencije. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu. Dolazak kasniji od 18:00 sati potrebno je prethodno najaviti.

5. OBAVEZE TURISTIČKE AGENCIJE ARBA TOURS

Turistička agencija Arba tours obvezuje se s pažnjom i istančanim ukusom birati davatelje usluga s kojima će surađivati te pažljivo brinuti o kvalitetnom izvršenju usluga. Obvezuje se za vrijeme radnog vremena biti na raspolaganju gostu za davanje informacija ili pomoći koje su u njenoj nadležnosti. Dužna je pobrinuti se da se gostu pruže sve ugovorene usluge te biti na raspolaganju za rješavanje problema ukoliko usluge ili dio usluga ne budu izvršene kako je dogovoreno.

6.PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ OD STRANE ARBA TOURS AGENCIJE

Turistička agencija Arba tours ima pravo promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ukoliko prije ili za vrijeme boravka nastupe određene izvanredne odnosno nepredvidive okolnosti koje nije moguće izbjeći ili otkloniti (viša sila). Agencija tada uz pomoć vlasnika kapaciteta gostu nudi zamjenski smještaj, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost gosta. Ponuđeni smještaj mora biti iste ili više kategorije po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ukoliko gostu ponuđeni zamjenski smještaj ne bude odgovarao turistička agencija Arba tours vratiti će gostu novac upaćen za rezervaciju.

7. PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ OD STRANE GOSTA

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, treba to učiniti pismenim putem. Promjena podrazumijeva promjenu datuma dolaska odnosno datuma odlaska gosta te smanjenje odnosno povećanje broja najavljenih gostiju najkasnije 30 dana prije početka davanja usluge. Ukoliko je turistička agencija Arba tours u mogućnosti učiniti će promjenu bez ikakve naknade gostu.

U slučaju fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza osnova je za obračun slijedećih otkaznih troškova:

-do 30 dana prije početka korištenja usluge vraća se cjelokupan iznos;

-od 29 do 20 dana prije početka korištenja usluge vraća se 50% iznosa;

-od 19 do 0 dana prije početka korištenja usluge turistička agencija Arba tours zadržava cjelokupni uplaćeni iznos.

Ukoliko se gost ne pojavi u smještajnoj jedinici do 24:00 sata prvi dan početka konzumacije usluge, i ne kontaktira odnosno ne obavijesti agenciju ili pružatelja usluge o dolasku poslije 24:00 sata prvog dana početka konzumacije usluga, “no show”, rezervacija se smatra otkazanom, te turistička agencija Arba tours zadržava cjelokupni uplaćeni iznos..

Ukoliko se gost prije 24:00 sata na prvi dan korištenja usluge, javi agenciji ili davaocu usluge, davaoc usluge mu je dužan čuvati rezervirani smještaj do 12:00 sati idućeg dana ili drugačije po dogovoru. Ukoliko nastali troškovi nadmašuju gore navedene troškove, agencija ima pravo naplatiti stvarno nastale troškove. Agencija se obvezuje na svakom voucheru napisati broj telefona smještajnog objekta kao i svoje kontakt brojeve.

8. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene usluge koje je platio. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor. Ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah pri dolasku obavijestiti turističku agenciju, odnosno reklamacije odmah iznijeti vlasniku. Gost je obvezan surađivati s agencijom i vlasnikom u dobroj namjeri kako bi se uzroci nezadovoljstva riješili i uklonili. Ukoliko je prigovor opravdan te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, agencija će napraviti sve šta je u njenoj mogućnosti da gostu ponudi prihvatljivo rješenje sukladno usluzi uplaćenoj vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti niti slabije kvalitete. Ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako agenciji uskrati priliku da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadu štete. Nakon povratka s puta a najkasnije u roku od 8 dana nakon povratka gost mora agenciji predati pisani prigovor (te priložiti izvještaj o situaciji potpisano od strane vlasnika i eventualne račune o nastalim troškovima). Agencija se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku  prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe radi prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije sve dok agencija ne donese odluku. Time se isključuje pravo gosta na naknadu neizravne štete. Ukoliko gost na mjestu događaja nije reklamirao neadekvatnu uslugu, odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 8 dana poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti.

Turistička agencija se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornom za situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, loše vrijeme, loše uređene plaže, prevelike gužve, krađu ili oštećenje imovine i sl.).

9. OBAVEZE GOSTA

Gost je dužan:

– posjedovati  ispravne putne isprave i na vrijeme ih ishodovati, ukoliko je potrebno

– poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske odnosno države odrednice i države kroz koje se prolazi ili boravi
– prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga treba predočiti
važeći dokument o plaćenoj usluzi (voucher agencije dobiven e-mailom ili poštom)
– gost mora provjeriti da li mu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza i na vrijeme je ishoditi
– potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakv
u štetu, pružatelju usluga na licu mjesta nadoknaditi svaku načinjenu štetu
– pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri, u slučaju grubog kršenja odredbi kućnog reda i prijevremenog napuštanja objekta, na zahtjev davaoca, usluga ne oslobađa gosta podmirenja troškova smještaja za cjelokupni rezervirani period, a ukoliko se davaoc usluga složi da gost nije obvezan podmiriti cjelokupni rezervirani period, a radi se o realiziranom boravku do 3 noćenja (1,2 ili 3 noćenja) cijena realiziranih noćenja uvećava se za 30 % (dodatak za kraći boravak).
– gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gost slanjem upita izričito izjavljuje da je agenciji Arba tours dobrovoljno stavio na raspolaganje svoje podatke te dozvoljava da ih ista koristi u cilju zaštite njegovih osobnih interesa u poslovima koje ugovara s agencijom Arba tours. Osobni podaci gosta koriste se u procesu realizacije rezervacije smještaja. Pristup osobnim podacima imaju zaposlenici agencije Arba tours kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu te gost dobrovoljno dozvoljava da se podaci smiju proslijediti trećim osobama koje su neophodne za realizaciju rezervacije smještaja koja je ugovorena između gosta i agencije Arba tours. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka.

11. LINKOVI NA STRANICE TREĆIH OSOBA
Ove stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih pravnih i fizičkih osoba. Ti linkovi su samo za Vašu informaciju, a Arba tours ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica.